> > Dopuszczenie materiałów EG657 i MG410 w Metrze Warszawskim

Dopuszczenie materiałów EG657 i MG410 w Metrze Warszawskim

Informujemy, że nasze szczotki węglowe otrzymały dopuszczenie do stosowania w pociągach metra serii 81 eksploatowanych przez Metro Warszawskie sp. z o.o.

Po przeprowadzonej eksploatacji obserwowanej dozorowanej szczotek węglowych wykonanych z materiałów produkcji Elektrokarbon a.s ze Słowacji stwierdzono, że materiały EG657 oraz MG410 spełniają warunki stawiane podczas eksploatacji.