> > Od 31 grudnia 2016 r. zmiana nazwy i danych rejestrowych Firmy

Od 31 grudnia 2016 r. zmiana nazwy i danych rejestrowych Firmy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30.12.2016 r., jako właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „PROMOT” swoje przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 551 k.c.) wniosę jako aport do spółki jawnej „Jota” Jadwiga Kowalczyk, Jan Mieczysław Kowalczyk, Anita Grzegorzewska, w której nadal będę współwłaścicielem.

Spółka jawna „Jota” przejmie wszystkie składniki przedsiębiorstwa, jego prawa i wierzytelności, jak również zobowiązania wynikające z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej.

Od dnia 31.12.2016 r. spółka będzie posługiwała się nazwą: PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna.

Z uwagi na powyższe, od dnia 31 grudnia 2016 r. właściwym podmiotem do wszelkich rozliczeń wynikających z zawartych przez P.P. Promot transakcji handlowych i umów będzie w/w spółka, w związku z czym wszelkie dokumenty, faktury, umowy, aneksy będą wystawiane zgodnie z poniższymi danymi:

PROMOT JM Kowalczyk i Wspólnicy spółka jawna

87-800 Włocławek, ul. Metalowa 9

nr KRS 0000425283

nr NIP 8882878340

nr REGON 340070135

nr konta bankowego: 66 1610 1087 0066 7157 2000 0001

Dane kontaktowe pracowników, numery telefonów i adresy e-mail pozostaną bez zmian.

Korzystając z okazji, w imieniu własnym, jak i moich współpracowników, pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a także wytrwałości w realizacji planów, pomyślności i sukcesów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym 2017 roku.

Z poważaniem

dr inż. Jan Mieczysław Kowalczyk