> > > > C-000 – Wypełniacz Kwarcowy z – Klejem

C-000 – Wypełniacz Kwarcowy z – Klejem

Opis produktu
Wypełniacz Kwarcowy z Klejem „Quartz Filler”na bazie aktywowanego chem. kwarcu jest drobnoziarnistym, sypkim wypełniaczem do płynnego kleju cyjanoakrylowego. Służy do uzupełniania ubytków we wszystkich materiałach - w miejscach łączenia, zwłaszcza, gdy szczelina złącza jest zbyt duża, aby klej związał samodzielnie. Umożliwia szybkie utwardzenie spoiny. Przeznaczony do wypełniania: rys, szczelin, pęknięć, otworów, dziur. Taka spoina jest bardziej odporna na pracę w wyższej temperaturze poniżej 120°C, a także na czynniki chemiczne np. oleje. Wykorzystywany do wzmacniania spoin pachwinowych.