Strona główna > Informacje techniczne > Dane techniczne szczotek węglowych

Dane techniczne szczotek węglowych

Główne wymiary szczotek

Wymiary szczotek

Wymiary korpusu szczotki podaje się w następującej kolejności:

t x a x r

gdzie:

t – szerokość mierzona w kierunku stycznym do obwodu komutatora lub pierścienia ślizgowego,

a – długość mierzona w kierunku równoległym do osi komutatora lub pierścienia ślizgowego,

r – największa wysokość w kierunku promieniowym, mierzona wzdłuż osi głównej szczotki.

Wymiary szczotek oraz ich dopuszczalne odchyłki, podstawowe typy końcówek i ich wymiary, rodzaje i parametry linem można znaleźć w normie PN-90/E-06736 „Maszyny elektryczne wirujące. Szczotki i trzymadła szczotkowe. Wymiary.”

Linka miedziana

Aby połączyć korpus szczotki ze szczotkotrzymaczem stosuje się linki miedziane o przekrojach które określa norma PN-75/E-90041 „Przewody elektryczne. Linki miedziane okrągłe do szczotek maszyn elektrycznych”, zależne są od dopuszczalnego obciążenia prądowego.

Długość linki mierzymy od krawędzi szczotki do końca linki lub jeśli zastosowana jest końcówka do środka otworu mocującego.

Tabela.  Obciążalność prądowa linek do szczotek elektrycznych

Przekrój znamieniowy linki Obciążenie dopuszczalne jednej linki Przekrój znamieniowy linki Obciążenie dopuszczalne jednej linki
mm2 A mm2 A
0,20 1,8 2,0 24
0,25 5,5 2,5 28
0,35 7 3,2 32
0,50 9 4 38
0,75 12 6 50
1,00 15 8 60
1,25 17,5 10 75
1,50 20

Współczynnik tarcia

Współczynnik tarcia ƒ określa relację pomiędzy: siłą styczną T spowodowaną tarciem i reakcją N.

Wymiary szczotek

Siła N jest równoważna sile P, wywieranej przez sprężynę w przypadku szczotki promieniowej, lecz jest mniejsza w przypadku, gdy szczotki są pochylone.

Tarcie nie posiada wartości stałej. Stanowi ono wypadkową wielu czynników zależnych od gatunku szczotki, prędkości, obciążenia, stanu komutatora i warunków otoczenia. Dlatego też nie ma możliwości, dokładnego określenia wartości f dla niektórych gatunków szczotek, jedynie możliwe jest oszacowanie jej wielkości, która jest wystarczająca dla większości obliczeń dotyczących maszyn.

Warunki powierzchniowe komutatora i pierścienia

Zarówno pierścienie jak i komutatory powinny mieć odpowiednią powierzchnię, która nie jest zbyt gładka, ani zbyt chropowata. Gdy na powierzchni występują jakiekolwiek nierówności, powinny one zostać wyrównane tak, aby odchylenia od kształtu okrągłego było utrzymane w dopuszczalnych granicach. Usunąć można je za pomocą specjalnych kamieni ściernych. Przy pomocy takiego kamienia można bardzo szybko i w łatwy sposób usunąć wszelkie nierówności, wgłębienia itp.

W przypadku komutatorów występowanie miki bardzo często może powodować zakłócenia, powinno być to sprawdzone w celu zapewnienia właściwej głębokości szczeliny, oraz braku jakichkolwiek drzazg.

Natomiast w przypadku pierścieni ślizgowych, a w szczególności tych które pracują z dużymi prędkościami odwodowymi, zalecane jest stosowanie tzw. rowka śrubowego co zapewnia podniesienie stabilności szczotki oraz zapobiega powstawaniu zjawiska „szklistości”.

Nacisk

Aby zapewnić prawidłową prace szczotek, zarówno dla pierścieni i komutatorów, nacisk na wszystkich szczotkach powinien być jednakowy. Mały nacisk szczotki może obniżyć straty związane z tarciem jednak może powodować także większe zużycie elektryczne wywołane przez iskrzenie. Natomiast duży nacisk może powodować nadmierne zużywanie się szczotki w wyniku podwyższonej erozji mechanicznej.