Strona główna > Opisy produktów > Grafity techniczne

Grafity techniczne

Materiały węglowo-grafitowe, zwane potocznie „grafitami” ogólnie dzielą się na węglografity i elektrografity. Są to stosunkowo „młode”, porowate materiały ceramiczne, charakteryzujące się unikalną kombinacją właściwości takich jak:

 • odporność chemiczna na silne kwasy i zasady (za wyjątkiem silnie utleniających),
 • odporność na utlenianie do ok. 500°C,
 • przewodność elektryczna – najwyższa wśród niemetali,
 • odporność temperaturowa (nawet do 2400°C w atmosferze obojętnej),
 • odporność na szoki temperaturowe,
 • niska przewodność cieplna,
 • niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (ok. 4 razy mniejszy niż dla stali),
 • dobra wytrzymałość mechaniczna (wzrastająca wraz ze wzrostem temperatury nawet o 100%),
 • dobre właściwości ślizgowe (niskie tarcie i samosmarność),
 • duża sztywność,
 • niska nasiąkliwość przez ciekłe metale,
 • porowatość umożliwiająca dodatkową impregnację,
 • łatwość obróbki.

Powyższe parametry podlegają dodatkowym modyfikacjom za pomocą impregnacji próżniowej (nasycania) – pory mogą być wypełniane różnymi substancjami m. in.:

 • żywice syntetyczne – w celu zwiększenia odporności na media agresywne chemicznie,
 • metale (np. antymon, cyna, stopy łożyskowe, miedź) – w celu polepszenia parametrów mechanicznych (twardość, wytrzymałość na ściskanie i zginanie),
 • sole – w celu ochrony przed utlenianiem w aplikacjach wysokotemperaturowych.

Jak każdy spiek, materiały węglowe odznaczają się kruchością, którą trzeba brać pod uwagę podczas projektowania części z nich wykonanych.

Ogólnie tworzywa oferowane przez firmę Promot można podzielić na dwie grupy:

 1. Tworzywa węglowo-grafitowe, które mogą być stosowane w temperaturze do 1000°C w atmosferze beztlenowej. W obecności tlenu górna granica stosowania osiąga około 350°C. Materiały te cechuje wyższa twardość i wytrzymałość mechaniczna, co pozwala na stosowanie ich w aplikacjach mocno obciążonych i wysokoobrotowych.
 2. Tworzywa elektrografitowe zapewniają poprawną pracę w temperaturze do 2400°C (do 400°C w warunkach utleniających). Materiały te odznaczają się niższą twardością i niższą wytrzymałością mechaniczną, ale trudno nie docenić ich doskonałych właściwości ślizgowych i samosmarujących.

W przypadku tworzyw węglowych impregnowanych próżniowo, ich temperaturę stosowania determinuje rodzaj użytego impregnatu. Żywica wytrzymuje temperaturę do ok. 250°C, a np. w przypadku impregnacji antymonem temperatura ta sięga ok. 400°C.

Materiały z węgla uszlachetnionego znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i obszar ten systematycznie rośnie:

 • technika wysokotemperaturowa /metalurgia – jako elementy ogniotrwałe i ślizgowe,
 • części maszyn – jako elementy ślizgowe, samosmarne i uszczelniające,
 • przemysł chemiczny – jako materiały chemicznie odporne,
 • elektrotechnika – jako zestyki ślizgowe (szczotki do silników).
grafity-techniczne-zdjecie-1 grafity-techniczne-zdjecie-2 grafity-techniczne-zdjecie-3
grafity-techniczne-zdjecie-4 grafity-techniczne-zdjecie-5