OP 43 – Odgiętka

Kategoria: Części do elektronarzędzi, Odgiętki,

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna D (mm)20
Średnica wewnętrzna d (mm)7
Długość l1 [m]69

Oznaczenia:

15-592
0253 0070 010

Opakowanie

5 szt.

Opis produktu

Odgiętka; osłona przewodu; przelotka 7x13x20x69 (dxD1xD2xL)

Uwagi

Materiał: kauczuk chloroprenowy

Oznaczenie: CR
Zakres temperatur (st. C) - 40 do + 100

Kauczuk chloroprenowy jest pierwszym elastomerem syntetycznym, opracowanym dla celów komercyjnych. Posiada wysoką odporność na ozon, starzenie atmosferyczne, czynniki chemiczne i płomienie. Wykazuje średnią odporność na oleje i smary ropopochodne. Jest odporny na glikole, alkohole, roztwory soli oraz na rozcieńczone kwasy i zasady.
Wykorzystywany jest głównie w zastosowaniach dynamicznych, w których występuje wewnętrzne wydzielanie ciepła oraz konieczna jest odporność na pękanie pod wpływem wielokrotnego zginania.
Ograniczenia to niska odporność na silne kwasy, estry, ketony, aromatyczne i alifatyczne węglowodory. Nie jest rekomendowany do pracy w środowisku paliw płynnych.

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od błędów lub rozbieżności. Uchybienia te nie mogą być jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia/szkice produktów, zamieszczone na stronie internetowej oraz katalogach Firmy Promot, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów znajdujących się aktualnie w sprzedaży. Nazwy własne, marki i numery katalogowe części/wyrobów/urządzeń służą tylko do identyfikacji. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.