Strona główna > Opisy produktów > Grafity techniczne > Łożyska i tuleje ślizgowe, pierścienie uszczelniające

Łożyska i tuleje ślizgowe, pierścienie uszczelniające

Materiały węglowe i grafitowe w aplikacjach ślizgowych i uszczelniających mogą być stosowane w wysokich temperaturach, w których niemożliwe jest zastosowanie smarowania z powodu topnienia, ulatniania lub zwęglania się czynnika smarującego. Części wykonane z tego typu materiałów węglowych nie podlegają zmiękczeniu, topieniu i odkształcaniu.

Właściwości tworzyw węglowych w zastosowaniach mechanicznych:

 • możliwość stosowania bez potrzeby smarowania – „na sucho”, zwłaszcza w środowisku zapylonym, gdzie pyły wraz ze smarami tworzą rodzaj pasty ściernej,
 • doskonałe właściwości przy wszystkich rodzajach smarowania – suchym, płynnym i mieszanym
 • współczynnik tarcia dla smarowania płynnego µ = 0,10 ÷ 0,25, dla smarowania płynnego µ = 0,01 ÷ 0,05 (silnie zależny od jakość powierzchni współpracujących),
 • nie korodują w obecności mediów agresywnych chemicznie (kwasy, wodorotlenki, pary i gazy),
 • dobre właściwości po zanurzeniu w cieczach niemających właściwości smarnych (roztwory wodne, benzyna, gorący olej, stopione metale, ),
 • uszczelniane medium nie jest zanieczyszczane smarami np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym,
 • nie występuje zmiękczanie, topnienie, ani odkształcanie w wysokich temperaturach, również przy szokach temperaturowych, minimalna rozszerzalność cieplna,
 • szybkie „dopasowywania się” do powierzchni współpracującej (dotarcie i wygładzenia),
 • zjawisko pokrywania powierzchni współpracującej filmem grafitowym,
 • możliwość utrzymania małego luzu na wale przy zmianach temperatury, dzięki umieszczeniu łożyska węglowego w tulei metalowej,
 • zdolność przewodzenia prądu elektrycznego – stosunkowo niska rezystancja elektryczna,

Przykładowe zastosowania ślizgowych łożysk węglowych:

 • łożyska ślizgowe w suszarniach, wentylatorach przemysłowych,
 • łożyska ślizgowe w przemyśle wymagającym czystości i higieny produkcji,
 • łożyskowanie łopatek kierownicy turbosprężarek do pracy w ruchu wahadłowym,
 • łożyska ślizgowe pomp np. chemicznych, głębinowych, zębatych
 • łożyska liczników gorącej wody, dystrybutorów benzynowych itp.
 • łożyska klap i przepustnic układów spalinowych, wdmuchiwaczy sadzy,
 • łożyska pomp wodnych, paliwowych, skroplonych gazów, spożywczych,
 • łożyska pomp centralnego smarowania,
 • łożyska pomp cyrkulacyjnych centralnego ogrzewania,

Przykładowe zastosowanie pierścieni uszczelniających:

 • pierścienie ślizgowe w uszczelnieniach mechanicznych (czołowych),
 • dławnice czołowe pomp w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym,
 • segmentowe pierścienie uszczelniające turbin wodnych, wentylatorów,
 • pierścienie uszczelniające głowic parowych i olejowych,
 • pierścienie uszczelniające i prowadzące tłokowe sprężarek bezsmarowych,
 • segmentowe pierścienie uszczelniające i dławiące drąga tłokowego sprężarek bezsmarowych,
 • uszczelnienia kompresorów tłokowych, pomp wodnych,
 • uszczelnienia czołowe wyparek, wirówek, suszarek, mieszalników,